forum LUBIN pl Strona Główna
Współpraca: eLubin.pl forum LUBIN pl Strona Główna
forum LUBIN pl Strona Główna
forum LUBIN pl Strona Główna
FAQSzukajUżytkownicyGrupyProfilRejestracjaZalogujDodaj do ulubionych!Startuj z nami!Współpraca/reklamaKontakt
forum LUBIN pl Strona Główna » Nasze miasto - Lubin » Polityka miasta » Dobre praktyki Poprzedni temat :: Następny temat
Dobre praktyki
Autor Wiadomość
andros
Przyjaciel Forum


Dołączył: 14 Gru 2004
Posty: 9999
Skąd: Lubin
Wysłany: Sro Cze 08, 2005 10:04

Przedstawiam kilka projektów, które zostały zrealizowane w innych miastach...

Tytuł projektu nr 1:

Fundusz Grantowy dla Płocka
Miasto:
Płock
liczba mieszkańców: 128 208

Jednostka wdrażająca projekt:
Urząd Miasta Płocka; jednostka wspierająca: Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

Osoba odpowiedzialna za realizację:
Funkcja: Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju
1. Typ zagadnień/ zagadnienia rozwiązanego poprzez wdrożenie projektu:
C: polityka społeczna

2. Krótka charakterystyka wcześniejszej sytuacji (otoczenia) rozwiązanego problemu

Fundusz Grantowy dla Płocka to unikalny w skali światowej projekt w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. PKN ORLEN i Miasto Płock, główni partnerzy projektu, powołali we współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Fundusz Grantowy dla Płocka. Celem Funduszu jest wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych w realizacji zadań strategii zrównoważonego rozwoju miasta. Projekt buduje silne społeczeństwo obywatelskie oraz stabilne środowisko dla rozwoju organizacji pozarządowych oraz mobilizacji lokalnego biznesu wokół priorytetów społecznych.

Dotychczas organizacje pozarządowe działające w Płocku zdobywały fundusze na swoją działalność i realizowane projekty aplikując do miasta, innych instytucji lub firm prywatnych. Działania te podejmowane były interwencyjnie, organizacje narzekały na niedostatek funduszy, miały problemy z przygotowaniem wniosków. Ich aktywność i skuteczność działań była niewielka.
Skłonność społeczeństwa do uczestniczenia w kształtowaniu jego własnego rozwoju była oceniana jako raczej niska. Miastu zależało na tym, aby odpowiednio reagować na potrzeby wyrażone przez obywateli, a firmy nauczyły się rozumieć znaczenie swego aktywnego udziału w życiu płockiej społeczności. Projekt Fundusz Grantowy dla Płocka adresuje te potrzeby przez podjęcie dialogu na temat społecznego rozwoju pomiędzy publicznym i prywatnym sektorem miasta Płocka.

3. Osiągnięty rezultat projektu
adresaci : płockie organizacje pozarządowe
efekt społeczny : wzmożenie aktywności, kreatywności i skuteczności działania ngo w Płocku
efekty finansowe: przydzielanie grantów na realizację projektów spójnych ze strategią zrównoważonego rozwoju

PKN ORLEN i Miasto Płock, główni partnerzy projektu, utworzyli Fundusz Grantowy dla Płocka, by wesprzeć lokalne organizacje pozarządowe w działaniach nad realizacją zadań strategii zrównoważonego rozwoju miasta. Współpraca ta jest korzystna dla obu partnerów. Miasto promuje silne społeczeństwo obywatelskie oraz stabilne środowisko dla rozwoju organizacji pozarządowych oraz mobilizacji lokalnego biznesu wokół priorytetów społecznych. Fundusz to także interesujący instrument dla lokalnego biznesu, który już od dawna wspiera akcje społeczne w Płocku. Fundusz ma przewagę nad działaniem ściśle charytatywnym, ponieważ pozwala biznesowi inwestować w działania ustalone na drodze szerokich konsultacji społecznych a jednocześnie wybiera spośród nich takie zadania, które łącza się z celami biznesowymi. Dla firm działających w Funduszu oznacza to wzrost konkurencyjności poprzez inwestycje w poprawę warunków życia mieszkańców.
Środki pieniężne zgromadzone w ramach Funduszu będą rozdzielane na granty skierowane do płockich organizacji pozarządowych. Granty przyznawane będą w wysokości do 40 000 PLN (małe granty) oraz do 80 000 PLN (duże granty).
Istotne rezultaty projektu:
- unikalny w skali światowej projekt w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego,
- połączenie pieniędzy prywatnych z pieniędzmi publicznymi i wykorzystanie ich dla dobra lokalnej społeczności,
- wsparcie sektora organizacji pozarządowych, co je umocni, pozwoli na szybszy rozwój i stworzy silnego partnera dla samorządu, co ma ogromne znaczenie przy ubieganiu się o fundusze z Unii Europejskiej,
- powołanie Komitetu Sterującego, ciała decydującego o przyznaniu dotacji, złożonego z osób społecznego zaufania, wyłonionych w sposób demokratyczny przez samych płocczan w kolejnych edycjach plebiscytu “Płocczanin Roku” oraz w konkursie “Lekarz 30-lecia Szpitala Wojewódzkiego”.

4. Trudności przy wprowadzaniu
- stworzenie przejrzystego i wiarygodnego mechanizmu działania funduszu oraz znalezienie osób zaufania społecznego do pracy w Komitecie Sterującym
- ustalenie sposobu rozliczania i innych aspektów finansowych związanych z grantem
- dotarcie do wszystkich organizacji pozarządowych działających w Płocku (stworzenie bazy organizacji pozarządowych).

5. Możliwości zastosowania rozwiązania przez inne samorządy
- wdrożenie projektu w Płocku pozwoli na stworzenie sieci Dobrych Praktyk Gospodarczych. Model będzie mógł być wykorzystany do realizacji partnerskich projektów wdrażających zasady zrównoważonego rozwoju w innych miastach w Polsce. Stworzeniem modelu do replikacji zajmie się UNDP.

6. Budżet projektu – wartość początkowa to 1,1 mln zł. Inicjatywa funduszu jest otwarta dla innych partnerów biznesowych. Do Funduszu właśnie dołączyła firma Levi Strauss.

7. Źródła finansowania - 600 tys. zł Miasto Płock
- 500 tys. zł PKN ORLEN S.A.
- ok. 200 tys. zł (50 000 USD) Levi Strauss

[ Dodano: Sro Cze 08, 2005 11:06 ]
Tytuł projektu nr 2:

„Meeting of Styles" Międzynarodowy Festiwal Sztuki Muralu Graffiti Bełchatów

Promocja legalnego graffiti jako narzędzia estetyzacji miasta.

Miasto: Bełchatów
Liczba mieszkańców: 65 000

Jednostka wdrażająca projekt:
Urząd Miasta Bełchatowa

Osoba odpowiedzialna:
Funkcja: Kierownik Referatu Strategii i Promocji

1. Typ zagadnień/ zagadnienia rozwiązanego poprzez wdrożenie projektu:
C: polityka społeczna x

2. Krótka charakterystyka wcześniejszej sytuacji (otoczenia) rozwiązanego problemu.
Bełchatów jest miastem ludzi młodych. 46% jego mieszkańców to dzieci i młodzież. Stanowią one drugie pokolenie rodzin, które przyjechały do Bełchatowa w związku z budową w latach 70-tych wielkiego zagłębia paliwowo - energetycznego, i tu się osiedliły. Większość mieszkańców miasta mieszka w dużych osiedlach bloków z tzw. „wielkiej płyty". Okoliczności te powodują warunki sprzyjające powstawaniu subkultur młodzieżowych. Efektem ich działalności są m.in. często występujące w mieście napisy i rysunki graffiti na ścianach bloków i innych budynków. Jest to problem, z którym boryka się większość europejskich miast. Graffiti powstają często na świeżo odnowionych elewacjach bloków, zabytkach lub budynkach użyteczności publicznej. Co roku administratorzy tych obiektów wydaj ą pokaźne sumy na ich usuwanie. Fanatyków graffiti nie odstraszaj ą kary, nakładane przez policję, czy straż miejską, a ze względu na młody wiek zwolenników malowania sprayem, kary ponoszą faktycznie ich opiekunowie, a nie sami sprawcy. Dostrzegając aspekt społeczny i estetyczny problemu graffiti w mieście, samorząd Bełchatowa postanowił propagować legalne graffiti. Efektem tego była organizacja w centrum miasta międzynarodowego festiwalu sztuki graffiti „Meeting of Styles". Odbył się on w dniach 8-10 sierpnia br., a czynny udział w nim wzięło około 60 osób malujących graffiti spoza Bełchatowa (w tym goście z Niemiec, Węgier i Czech) oraz kilkudziesięciu mieszkańców miasta. Festiwal przyciągnął setki mieszkańców w roli obserwatorów. Hasłem przewodnim imprezy byli Adam, Ewa i Raj (są to tematy zaczerpnięte z herbu miasta Bełchatowa), a artyści mieli do dyspozycji ponad 400 m2 ściany do pomalowania w centrum miasta.

3. Osiągnięty rezultat projektu
- Uświadomienie młodzieży, że graffiti jest sztuką, która może podnieść estetykę miasta, a nie ją obniżać.
- Pokazanie starszym mieszkańcom Bełchatowa różnicy pomiędzy graffiti i wandalizmem.
- Uatrakcyjnienie centralnego placu w mieście i podniesienie jego estetyki.
- Rozpoczęcie wdrażania programu wyznaczania legalnych miejsc do graffiti w szkołach i na osiedlach - przygotowania do wdrożenia programu „Nie bądź wandalem", propagującego legalne graffiti, prowadzonego przez realizatorów Meeting of Styles w Polsce Martę i Wojtka Paszkowskich. W chwili obecnej trwa ustalanie z administratorami miejsc, które mogłyby być udostępnione młodzieży do malowania.
- Promocja herbu miasta wśród mieszkańców.
- Promocja miasta Bełchatowa.

4. Trudności przy wprowadzaniu
Największą przeszkodą w realizacji projektu był strach mieszkańców miasta przed wpuszczeniem do miasta dużej ilości młodzieży przyjezdnej, nastawionej na malowanie graffiti. Przeciwnicy akcji podkreślali niebezpieczeństwo zniszczenia dużej ilości elewacji, przystanków autobusowych i znaków drogowych. (Podczas trzech dni imprezy Straż Miejska zatrzymała tylko jedną osobę, malującą w miejscu niedozwolonym. Zniszczeniu nie uległa ani jedna elewacja.)

5. Możliwości zastosowania rozwiązania przez inne samorządy
Prosta formuła i niewielkie koszty imprezy umożliwiają organizację w wielu miastach Polski. Jednocześnie każde z miast, borykające się z problemem nielegalnego malowania po murach jest w stanie przeprowadzić u siebie program wyznaczania legalnych miejsc dla graffiti. Nie pociąga to za sobą przeznaczania na ten cel wielkich środków finansowych. Wymaga jedynie wysiłku organizacyjnego (opracowanie programu, dotarcie z informacją do zainteresowanych).

6. Budżet projektu
Koszt organizacji Meeting of Styles, poniesiony przez miasto Bełchatów wyniósł
6 tys. zł

7. Źródła finansowania
Gmina Miasto Bełchatów, sponsorzy (Browary Warszawskie, KNAUF, Montana Colors, Rydel Hause, BB Free, Player One, Da Grasso)

[ Dodano: Sro Cze 08, 2005 11:08 ]
Tytuł projektu nr 3:

WSZYSCY NA SCENĘ
Miasto: Koszalin
Liczba mieszkańców: 110 tys.

Jednostka wdrażająca projekt:
Miejski Ośrodek Kultury w Koszalinie

Osoba odpowiedzialna:
Funkcja: Kierownik działu Animacji Amatorskiego Ruchu Artystycznego
MOK

1. Typ zagadnień/ zagadnienia rozwiązanego poprzez wdrożenie projektu:
C: polityka społeczna x

2. Krótka charakterystyka wcześniejszej sytuacji (otoczenia) rozwiązanego problemu.
W MOK pracuje stale 20 - 22 zespołów artystycznych. Dotychczas raz w roku prezentowały swój dorobek w koncercie galowym z okazji DNI KOSZALINA. Były to koncerty składankowe, wykonawcy występowali z 1-2 utworami. Nie tworzyła się żadna nowa jakość, koncerty były do siebie podobne, mimo zmiany repertuaru i wysokiego poziomu artystycznego potwierdzonego sukcesami w zagranicznych, krajowych i regionalnych konkursach oraz festiwalach. Nie były też wystarczająco silną motywacją do pracy, dawały niewiele satysfakcji zarówno młodym artystom, instruktorom, jak i widzom. Zespoły pracowały osobno, nie nawiązywały ze sobą kontaktu, choć reprezentowały tę samą instytucję.

3. Osiągnięty rezultat projektu
Każdy zespół otrzymał od reżysera musicalu swoją rolę - układy taneczne, piosenki, teksty. Zespoły artystyczne przez cały sezon pracowały nad własnym repertuarem ale także nad „przydzielonymi" elementami musicalu. Wiosną reżyser widowiska rozpoczął próby z grupami wykonawców. Zaczęto także przygotowywać kostiumy. Konkretnym rezultatem była premiera musicalu „Dziadek do orzechów" podczas DNI KOSZALINA w amfiteatrze. Widowisko obejrzało ponad 3 000 osób. Ponadto piosenki i układy taneczne z musicalu weszły do stałego repertuaru zespołów i solistów. Członkowie zespołów i soliści rozszerzyli swoje możliwości artystyczne i środki wyrazu. Spektakl został zarejestrowany przez lokalną TV i był wielokrotnie emitowany.

4. Trudności przy wprowadzaniu
Jedyną trudnością było (i może się okazywać w przyszłości) znalezienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości artystycznych, technicznych, finansowych scenariusza wspólnego widowiska. W grę może wchodzić zamawianie scenariusza, ale to oznacza poniesienie kosztów honorarium autorskiego.
Członkowie zespołów i ich instruktorzy przyjęli projekt z zadowoleniem i
satysfakcją.

5. Możliwości zastosowania rozwiązania przez inne samorządy
Wszędzie tam,, gdzie w placówkach kultury działają różnorodne amatorskie zespoły artystyczne możliwe jest przygotowanie wspólnego widowiska, jako podsumowania całorocznej pracy. Może to być musical, jak w tym przypadku, może być przedstawienie teatralne, widowisko estradowe, „światło-dźwięk" lub każda inna forma sceniczno-estradowa wymagająca zróżnicowanego aparatu wykonawczego. W przypadku działania np. grup plastycznych - mogą one być autorami lub wykonawcami scenografii do spektaklu. Projekt jest przewidziany jako działalność non profit. Ewentualne wpływy ze sprzedaży spektaklu zmniejszą jedynie poniesione koszty.

6. Budżet projektu
Koszt całkowity - 12 000,00 zł
w tym: scenariusz, aranżacje utworów muzycznych, scenografia i kostiumy,
realizacja nagrań, reżyseria, zdjęcia i wydawnictwa reklamowe, obsługa techniczna.

7. Źródła finansowania
Realizator projektu - Miejski Ośrodek Kultury w Koszalinie

Podpis użytkownika:
Wyświetl posty z ostatnich:   
  
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:  
Please enable / Proszę włączyć JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Posty na Forum są własnością ich autorów - redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść postów.