[Sro 22:00] NEVIL:  Rezygnuję z funkcji moderatora. Niech Elektryk szuka sobie nowego.